Teambuilding – Styrk virksomheden med teambuilding

Formålet med denne blog er at udforske, hvilke strategier der kan øge værdien af teambuilding i form af ROI (Return of investment).

Vi vil diskutere, i detaljer, hvordan man styrer fri fejltrin der kan afspore dit næste teambuilding initiativ.

Vi vil dele nogle af vores erfaringer, indsigter og idéer til at hjælpe dig med at sikre, at dine teambuilding aktiviteter er effektive og engagerende.

8 fejltrin der kan afspore enhver teambuilding aktivitet

1. Målene med teambuildingen er uklare.
2. Der er forvirring omkring forskellen mellem teambuilding og team rekreation.
3. Undersøgelser omkring de forskellige muligheder blev efterladt indtil det sidste minut, med meget lidt tid tilbage for logistik og planlægning.
4. Ingen havde orienteret den person der tog kontakt til teambuilding firmaet om formålet med mødet og andre vigtige detaljer.
5. Budgetterne var fuldstændig urealistiske.
6. De tidsrammer der blev tildelt var alt for stramme.
7. Ledelsen havde overladt beslutningsprocessen til et udvalg bestående af uerfarne medarbejdere
8. En beslutning blev taget, for at gøre dyre boligmuligheder eller shopping en prioritet i stedet at fokusere på de forretningsmæssige mål for teambuildingen og fordelingen af budgettet i overensstemmelse hermed

Tre gode tips til teambuilding i hverdagen

1. Skriv formålet med dit møde ned.

Hvad håber du at opnå? Besvarelse af dette spørgsmål med en enkel sætning vil hjælpe dig med at udvikle og fokusere din dagsorden.
Åbn dit møde ved at gennemgå formålet, så alle bliver på sporet. Her er et par eksempler:

– Formålet med dette møde er at brainstorme ideer til at øge salget til næste kvartal.

– Formålet med dette møde er at gennemgå status for ABC projektet.

– Formålet med dette møde er at introducere vores nye team medlemmer og udvikle vores fælles mål for året.

2. At mødes eller ikke at mødes? Det er spørgsmålet.

Nu, hvor du har nedskrevet dine målsætninger, er det tid til at afgøre, hvorvidt et møde er den bedste måde at nå dine mål. Overvej lønnen af deltagerne, de andre opgaver der bliver forsinket, og eventuelle omkostninger ved mødelokale og rejser.
Med det i tankerne, er det at mødes virkelig den bedste metode til at udføre opgaven?

Når andre ved at du respekterer deres tid og kun holder møder når det er absolut nødvendigt, vil de tillægge dine møder en større betydning og deltage med den rette attitude.

3. Gør det til en vane at starte til tiden

Luk mødelokalets døre og start på det angivne tidspunkt. Start ligegyldigt hvem der er i rummet og lad være med at opsummere for folk der ikke kommer til tiden.

Du ønsker ikke at straffe dem, der ankom til tiden af hensyn til dem, der ikke gjorde.

3 små simple ting som kan føre til en bedre teambuilding i hverdagen da alle føler sig højt på rangstigen.